f

Rehamed Piešťany s.r.o.


TraumatologickáFyziatricko-rehabilitačná ambulancia sa zaoberá vyšetrením a diagnostikou z oblasti traumatológie a liečebnej rehabilitácie so zameraním na ochorenia pohybového systému. Náš tím poskytuje liečebnú rehabilitáciu s využitím špecializovaných metodík manuálnej medicíny, pohybovej liečby a fyzikálnej terapie s využitím moderných prístrojových techník pri vertebrogénnych ochoreniach, ochoreniach pohybového systému a pooperačných stavoch so zameraním na čo najlepšie funkčné zlepšenie. Zameriavame sa na bolestivé ramenné kĺby, fyzioterapiu ruky, kolenného a členkového kĺbu a ochorenia chrbtice.

Prostredníctvom rehabilitácie riešime funkčné poruchy pohybového aparátu a kladieme dôraz na vyšetrenie, ktoré je predpokladom vedenia úspešnej liečby a urýchlenia návratu do pracovného procesu.

Našim klientom ponúkame spektrum rôznych diagnostík s rozdielnym zameraním. Dokážeme určiť konkrétny problém a zamerať sa na jeho konkrétnu liečbu.

Náš tím

MUDr. Ján Mašán, PhD.

vedúci lekár

Špecializácia

Chirurgia I.; Chirurgia II.; Traumatológia; Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Vzdelanie

LF UK v Bratislave v r. 1969 – 1975, všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.)

Odborné aktivity

Aktívne sa zúčastňuje na odborných konferenciách a odborných zjazdoch doma i v zahraničí. Podieľa sa na výskumných činnostiach. Pracuje aj ako odborný asistent UCM v Trnave – IFBLR Piešťany, je členom Slovenskej lekárskej komory.

V roku 1991 sa stal primárom novozaloženého Traumatologického oddelenia krajskej nemocnice v Trnave, na tomto poste pôsobil do roku 1998.

Bolo mu udelených niekoľko ocenení a v roku 2015 dostal pamätnú medailu predsedu TTSK za celoživotný prínos v oblasti traumatológie a za publikačnú činnosť. Je autorom niekoľko desiatok vedeckých článkov a odborných publikácii doma i v zahraničí.

 


PhDr.Mgr. Silvia Golská

Fyzioterapeut

Vzdelanie

SZU v Banská Bystrica, Fakulta fyzioterapie

Certifikované kurzy

Funkční a manuální medicína (doc. Tichý), Podstata konceptu Funkční manuální medicína, Pánev, Osový orgán, Řeťezení a viscerovertebrální vztahy, Dolní končetina, Horní končetina. Neuro-muskulo-skeletálny koncept diagnostiky a terapie porúch funkcie pohybového aparátu (Jendrichovský). Terapeutické využitie Kinesiotapu

Odborné aktivity

Aktívne účasti na odborných konferenciách a odborných zjazdoch s medzinárodnou účasťou, je autorkou niekoľkých odborných článkov a odborných publikácií. Absolvovala viaceré odborné certifikovane kurzy. Členka Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Jazykové znalosti: nemecky, rusky

 


PhDr. Eva Ďurinová

Fyzioterapeut

Vzdelanie

Karlova Univerzita Praha, FTVS odbor fyzioterapia

Certifikované kurzy

Schlingentischterapie (Walchsee); Bobath koncept (základný kurz, Walchsee); Manuelle Lymphdrainage (Graz); Kurz diagnostiky a terapie PIR, měkkých a mobilizačných technik; Páteře a periferních kloubu (Praha); Bobath koncept (nadstavbový kurz, Graz); Trojdimenzionálna liečba skolióz podľa Kathariny Schroth (Klinika Bad Sobernheim, Nemecko); kurz Vývojová kineziológia v myoskeletálnej medicíne (Piešťany); Maitland manuálna terapia (Klagenfurt); Trigger Points Modul 1, 2 (Klagenfurt); Mc Kenzie kurz (časť A, B, C) Mechanická diagnostika a Terapia (Žilina).

Odborné aktivity

Výskumný ústav reumatických chorôb Piešťany ako fyzioterapeut; Physikotherapeutisches Institut Leibnitz, Rakúsko, ako fyzioterapeut, úradne nostrifikované vzdelanie; Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Piešťany) UCM v Trnave ako odborný asistent.

Jazykové znalosti: nemecky

 


Bc. Petra Vlkovičová

Fyzioterapeut

Vzdelanie

UCM-Trnava, IFBLR Piešťany, fyzioterapia

Certifikované kurzy

Lávové kamene, bankovanie, terapeutické využitie elastických tapov, relaxačná masáž, športová masáž, reflexná masáž, manuálna lymfodrenáž.

Jazykové znalosti: anglicky, nemecky, taliansky

 


 

Mgr. Jana Kerestešová

fyzioterapeut

Vzdelanie

2004 - 2009 Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia – Mgr. Štúdium

2000 – 2004 Gymnázium P.O.H. Dolný Kubín

Certifikované kurzy

DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii – úroveň A (Rehabilitation Prague Shool);Fyzioterapia algických vertebrogénnych syndrómov;Certifikovaný kurz diagnostika a terapia funkčných porúch – manuálna medicína pre fyzioterapeutov;Mobilizácia rebier metódou Ľudmily Mojžišovej;Ošetrenie svaloviny panvového dna metódou Ľudmily Mojžišovej;Terapia spúšťových bodov (TrP – trigger point);Jogová terapia vo fyzioterapii;Mobilizácia SI-kĺbu a driekovej chrbtice metódou Ľudmily Mojžišovej;Metodika senzomotorické stimulace- senzomotorika, stabilizace,stabilita II.

 


Mgr. Terézia Kočická

Fyzioterapeut

Vzdelanie

2018-2020      Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (IFBLR, Piešťany) –magisterské štúdium

2014-2017      Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (IFBLR, Piešťany) –bakalárske štúdium

2010-2014      Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín

Certifikované kurzy

Manuálna lymfodrenáž (Piešťany);Špirálna stabilizácia 1A + 1B (Trenčín);Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve (Bratislava);Terapeutické využitie kinesiotapu (Piešťany)

Odborná stáž Bad Radkersburg (Rakúsko)

Jazykové znalosti: Nemecký jazyk

 

 

 

 

 

 

 

Konzultanti

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CsC.

Konzultant traumatologie, spondylochirurgie
Emeritný prednosta Kliniky traumatologie LFMU Brno
Prednosta Subkatedry úrazová chirurgie IPVZ

MUDr. Peter Verchovodko

Kardiochirurg, NÚSCH a.s., Bratislava

MUDr. Mária Tóthová

Neurológ, Piešťany

O nás

Rehamed Piešťany s.r.o.


TraumatologickáFyziatricko-rehabilitačná ambulancia sa zaoberá vyšetrením a diagnostikou z oblasti traumatológie a liečebnej rehabilitácie so zameraním na ochorenia pohybového systému. Náš tím poskytuje liečebnú rehabilitáciu s využitím špecializovaných metodík manuálnej medicíny, pohybovej liečby a fyzikálnej terapie s využitím moderných prístrojových techník pri vertebrogénnych ochoreniach, ochoreniach pohybového systému a pooperačných stavoch so zameraním na čo najlepšie funkčné zlepšenie. Zameriavame sa na bolestivé ramenné kĺby, fyzioterapiu ruky, kolenného a členkového kĺbu a ochorenia chrbtice.

Prostredníctvom rehabilitácie riešime funkčné poruchy pohybového aparátu a kladieme dôraz na vyšetrenie, ktoré je predpokladom vedenia úspešnej liečby a urýchlenia návratu do pracovného procesu.

Našim klientom ponúkame spektrum rôznych diagnostík s rozdielnym zameraním. Dokážeme určiť konkrétny problém a zamerať sa na jeho konkrétnu liečbu.

Náš tím

MUDr. Ján Mašán, PhD.

vedúci lekár

Špecializácia

Chirurgia I.; Chirurgia II.; Traumatológia; Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Vzdelanie

LF UK v Bratislave v r. 1969 – 1975, všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.)

Odborné aktivity

Aktívne sa zúčastňuje na odborných konferenciách a odborných zjazdoch doma i v zahraničí. Podieľa sa na výskumných činnostiach. Pracuje aj ako odborný asistent UCM v Trnave – IFBLR Piešťany, je členom Slovenskej lekárskej komory.

V roku 1991 sa stal primárom novozaloženého Traumatologického oddelenia krajskej nemocnice v Trnave, na tomto poste pôsobil do roku 1998.

Bolo mu udelených niekoľko ocenení a v roku 2015 dostal pamätnú medailu predsedu TTSK za celoživotný prínos v oblasti traumatológie a za publikačnú činnosť. Je autorom niekoľko desiatok vedeckých článkov a odborných publikácii doma i v zahraničí.

 


PhDr.Mgr. Silvia Golská

Fyzioterapeut

Vzdelanie

SZU v Banská Bystrica, Fakulta fyzioterapie

Certifikované kurzy

Funkční a manuální medicína (doc. Tichý), Podstata konceptu Funkční manuální medicína, Pánev, Osový orgán, Řeťezení a viscerovertebrální vztahy, Dolní končetina, Horní končetina. Neuro-muskulo-skeletálny koncept diagnostiky a terapie porúch funkcie pohybového aparátu (Jendrichovský). Terapeutické využitie Kinesiotapu

Odborné aktivity

Aktívne účasti na odborných konferenciách a odborných zjazdoch s medzinárodnou účasťou, je autorkou niekoľkých odborných článkov a odborných publikácií. Absolvovala viaceré odborné certifikovane kurzy. Členka Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Jazykové znalosti: nemecky, rusky

 


PhDr. Eva Ďurinová

Fyzioterapeut

Vzdelanie

Karlova Univerzita Praha, FTVS odbor fyzioterapia

Certifikované kurzy

Schlingentischterapie (Walchsee); Bobath koncept (základný kurz, Walchsee); Manuelle Lymphdrainage (Graz); Kurz diagnostiky a terapie PIR, měkkých a mobilizačných technik; Páteře a periferních kloubu (Praha); Bobath koncept (nadstavbový kurz, Graz); Trojdimenzionálna liečba skolióz podľa Kathariny Schroth (Klinika Bad Sobernheim, Nemecko); kurz Vývojová kineziológia v myoskeletálnej medicíne (Piešťany); Maitland manuálna terapia (Klagenfurt); Trigger Points Modul 1, 2 (Klagenfurt); Mc Kenzie kurz (časť A, B, C) Mechanická diagnostika a Terapia (Žilina).

Odborné aktivity

Výskumný ústav reumatických chorôb Piešťany ako fyzioterapeut; Physikotherapeutisches Institut Leibnitz, Rakúsko, ako fyzioterapeut, úradne nostrifikované vzdelanie; Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Piešťany) UCM v Trnave ako odborný asistent.

Jazykové znalosti: nemecky

 


Bc. Petra Vlkovičová

Fyzioterapeut

Vzdelanie

UCM-Trnava, IFBLR Piešťany, fyzioterapia

Certifikované kurzy

Lávové kamene, bankovanie, terapeutické využitie elastických tapov, relaxačná masáž, športová masáž, reflexná masáž, manuálna lymfodrenáž.

Jazykové znalosti: anglicky, nemecky, taliansky

 


 

Mgr. Jana Kerestešová

fyzioterapeut

Vzdelanie

2004 - 2009 Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia – Mgr. Štúdium

2000 – 2004 Gymnázium P.O.H. Dolný Kubín

Certifikované kurzy

DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii – úroveň A (Rehabilitation Prague Shool);Fyzioterapia algických vertebrogénnych syndrómov;Certifikovaný kurz diagnostika a terapia funkčných porúch – manuálna medicína pre fyzioterapeutov;Mobilizácia rebier metódou Ľudmily Mojžišovej;Ošetrenie svaloviny panvového dna metódou Ľudmily Mojžišovej;Terapia spúšťových bodov (TrP – trigger point);Jogová terapia vo fyzioterapii;Mobilizácia SI-kĺbu a driekovej chrbtice metódou Ľudmily Mojžišovej;Metodika senzomotorické stimulace- senzomotorika, stabilizace,stabilita II.

 


Mgr. Terézia Kočická

Fyzioterapeut

Vzdelanie

2018-2020      Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (IFBLR, Piešťany) –magisterské štúdium

2014-2017      Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (IFBLR, Piešťany) –bakalárske štúdium

2010-2014      Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín

Certifikované kurzy

Manuálna lymfodrenáž (Piešťany);Špirálna stabilizácia 1A + 1B (Trenčín);Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve (Bratislava);Terapeutické využitie kinesiotapu (Piešťany)

Odborná stáž Bad Radkersburg (Rakúsko)

Jazykové znalosti: Nemecký jazyk