f

Cenník


Drahí priatelia, vzhľadom na nárast cien sme museli upraviť ceny.

Ceny pri dlhodobých pravidelných návštevách sa nastavujú individuálne.

Sobota + 50% , Nedeľa + 100%

Terapie a výkony Trvanie Cena v EUR
Odborná konzultácia s lekárom 40 €
Odborné lekárske vyšetrenie 50 €
Sonografické vyšetrenie 10 €
Obstrek kĺbu 60 €
Obstrek chrbtice 60 €
Laboratorné vyšetrenia CRP alebo Lipidy – cholesterol 15 €

ACP - PRP ( plazma )

ACP - PRP 5x balík

Aplikácia medikamentu  intramuskulárne (svalu)

Infúzna liečba

Infúzna liečba plus medikament


90 €

70 €

7 €

20 €

30 €


Ozónoterapia
Malá autohemoterapia 30 €
Veľká autohemoterapia 80 €
Veľká autohemoterapia dvojitá 100€
Infúzna ozónoterapia 100ml 40 €
Infúzna ozónoterapia 250ml 60 €
Rektálna aplikácia 30 €
Vaginálna aplikácia 40 €
Oxygenoterapia (kyslíková liečba)
Oxygenoterapia 30 min. / 1 h 9 € / 15 €
Oxygenoterapia – 3 vstupy 3 krát 1h 40 €
Fyzioterapia a liečebný telocvik
Fyziotepia a liečebný telocvik 30 min. 25 €
Fyziotepia a liečebný telocvik 1 hod. 50 €
Funkčná mobilizácia 15 €
Správne cvičenie (ukážka cvikov) 20 min. 15 €
Elektroterapia: laser, magnet, ultrazvuk, rázová vlna, plynové inj.
Pneumopunktúra (plynové injekcie) 8 €
Elektroterapia 15 min. 9 €
Laseroterapia 5 min. 10 €
Magnetoterapia 9 €
Quantová terapia 10 €
Trakcia prístrojová 25 €
Ultrazvuk 9 €
Kineziotejping 9 €
Športový kineziotejping 13 €

Rázová vlna

Rázová vlna + ultrazvuk

17 €

25 €

Zábaly
Rašelinový zábal chrbta 15 min. 10 €
Piešťanské bahno s parafínom

15 min.

10 €
Suchý uhličitý kúpel 15 €
Parafínový zábal rúk 15 min. 9 €
Liečebné masáže
Reflexná masáž chrbta 25 min. 25 €
Reflexná masáž šije a pliec 15 min. 18 €
Reflexná masáž chodidiel 15 min. 20 €
Mäkké uvoľňovacie techniky 25 min. 25 €
Klasická masáž chrbta 20 min. 18 €
Klasická masáž celotelová 50 min. 50 €
Masáž lávovými kameňmi 30 min. 25 €

Lymfodrenáž prístrojová

Lymfodrenáž DK alebo HK

20 min.

1 hod.

20 €

45 €

Cenník


Cenník


Drahí priatelia, vzhľadom na nárast cien sme museli upraviť ceny.

Ceny pri dlhodobých pravidelných návštevách sa nastavujú individuálne.

Sobota + 50% , Nedeľa + 100%

Terapie a výkony Trvanie Cena v EUR
Odborná konzultácia s lekárom 40 €
Odborné lekárske vyšetrenie 50 €
Sonografické vyšetrenie 10 €
Obstrek kĺbu 60 €
Obstrek chrbtice 60 €
Laboratorné vyšetrenia CRP alebo Lipidy – cholesterol 15 €

ACP - PRP ( plazma )

ACP - PRP 5x balík

Aplikácia medikamentu  intramuskulárne (svalu)

Infúzna liečba

Infúzna liečba plus medikament


90 €

70 €

7 €

20 €

30 €


Ozónoterapia
Malá autohemoterapia 30 €
Veľká autohemoterapia 80 €
Veľká autohemoterapia dvojitá 100€
Infúzna ozónoterapia 100ml 40 €
Infúzna ozónoterapia 250ml 60 €
Rektálna aplikácia 30 €
Vaginálna aplikácia 40 €
Oxygenoterapia (kyslíková liečba)
Oxygenoterapia 30 min. / 1 h 9 € / 15 €
Oxygenoterapia – 3 vstupy 3 krát 1h 40 €
Fyzioterapia a liečebný telocvik
Fyziotepia a liečebný telocvik 30 min. 25 €
Fyziotepia a liečebný telocvik 1 hod. 50 €
Funkčná mobilizácia 15 €
Správne cvičenie (ukážka cvikov) 20 min. 15 €
Elektroterapia: laser, magnet, ultrazvuk, rázová vlna, plynové inj.
Pneumopunktúra (plynové injekcie) 8 €
Elektroterapia 15 min. 9 €
Laseroterapia 5 min. 10 €
Magnetoterapia 9 €
Quantová terapia 10 €
Trakcia prístrojová 25 €
Ultrazvuk 9 €
Kineziotejping 9 €
Športový kineziotejping 13 €

Rázová vlna

Rázová vlna + ultrazvuk

17 €

25 €

Zábaly
Rašelinový zábal chrbta 15 min. 10 €
Piešťanské bahno s parafínom

15 min.

10 €
Suchý uhličitý kúpel 15 €
Parafínový zábal rúk 15 min. 9 €
Liečebné masáže
Reflexná masáž chrbta 25 min. 25 €
Reflexná masáž šije a pliec 15 min. 18 €
Reflexná masáž chodidiel 15 min. 20 €
Mäkké uvoľňovacie techniky 25 min. 25 €
Klasická masáž chrbta 20 min. 18 €
Klasická masáž celotelová 50 min. 50 €
Masáž lávovými kameňmi 30 min. 25 €

Lymfodrenáž prístrojová

Lymfodrenáž DK alebo HK

20 min.

1 hod.

20 €

45 €