f

Cenník


Terapie a výkony Trvanie Cena v EUR
Odborná konzultácia s lekárom 15 €
Odborná lekárska prehliadka 30 €
Laboratorné vyšetrenia CRP alebo Lipidy – cholesterol 15 €
Pneumopunktúra (plynové injekcie) 8 €
Inhalácie 20 min. 5 €
Trakcia prístrojová 5 €
Kineziotejping 5 €
Športový kineziotejping 8 €
Ozónoterapia
Malá autohemoterapia 30 €
Veľká autohemoterapia 50 €
Rektálna aplikácia 30 €
Vaginálna aplikácia 30 €
Oxygenoterapia (kyslíková liečba)
Oxygenoterapia 30 min. / 1 h 8 € / 13 €
Oxygenoterapia – 3 vstupy 3 krát 1h 30 €
Fyzioterapia a liečebný telocvik
Funkčná a manipulačná medicína 10 €
Správne cvičenie (ukážka cvikov) 10 €
Individuálna liečebná rehabilitácia 20 min. 13 €
Elektroterapia: laser, magnet, ultrazvuk, rázová vlna, plynové inj.
Elektroterapia 15 min. 9 €
ENDO interferenčné prúdy 9 €
Laseroterapia 5 min. 9 €
Magnetoterapia 9 €
Quantová terapia 5 €
Ultrazvuk 9 €
Rázová vlna – 2 opakovania 10 €
Akupunktúra 1 akup. ihla 3 €
Zábaly
Rašelinový zábal chrbta 15 min. 10 €
Piešťanské bahno s parafínom 15 min. / 25 min. 10 € / 15 €
Parafínový zábal rúk 15 min. 7 €
Liečebné masáže
Reflexná masáž chrbta 10 min. / 20 min. 10 € / 15 €
Reflexná masáž šije a pliec 10 min. 9 €
Reflexná masáž chodidiel 9 €
Mäkké uvoľňovacie techniky 10 €
Klasická masáž chrbta 20 min. 12 €
Klasická masáž celotelová 50 min. 25 €
Masáž lávovými kameňmi 20 min. 19 €
Lymfodrenáž 30 min. 15 €

Cenník


Cenník


Terapie a výkony Trvanie Cena v EUR
Odborná konzultácia s lekárom 15 €
Odborná lekárska prehliadka 30 €
Laboratorné vyšetrenia CRP alebo Lipidy – cholesterol 15 €
Pneumopunktúra (plynové injekcie) 8 €
Inhalácie 20 min. 5 €
Trakcia prístrojová 5 €
Kineziotejping 5 €
Športový kineziotejping 8 €
Ozónoterapia
Malá autohemoterapia 30 €
Veľká autohemoterapia 50 €
Rektálna aplikácia 30 €
Vaginálna aplikácia 30 €
Oxygenoterapia (kyslíková liečba)
Oxygenoterapia 30 min. / 1 h 8 € / 13 €
Oxygenoterapia – 3 vstupy 3 krát 1h 30 €
Fyzioterapia a liečebný telocvik
Funkčná a manipulačná medicína 10 €
Správne cvičenie (ukážka cvikov) 10 €
Individuálna liečebná rehabilitácia 20 min. 13 €
Elektroterapia: laser, magnet, ultrazvuk, rázová vlna, plynové inj.
Elektroterapia 15 min. 9 €
ENDO interferenčné prúdy 9 €
Laseroterapia 5 min. 9 €
Magnetoterapia 9 €
Quantová terapia 5 €
Ultrazvuk 9 €
Rázová vlna – 2 opakovania 10 €
Akupunktúra 1 akup. ihla 3 €
Zábaly
Rašelinový zábal chrbta 15 min. 10 €
Piešťanské bahno s parafínom 15 min. / 25 min. 10 € / 15 €
Parafínový zábal rúk 15 min. 7 €
Liečebné masáže
Reflexná masáž chrbta 10 min. / 20 min. 10 € / 15 €
Reflexná masáž šije a pliec 10 min. 9 €
Reflexná masáž chodidiel 9 €
Mäkké uvoľňovacie techniky 10 €
Klasická masáž chrbta 20 min. 12 €
Klasická masáž celotelová 50 min. 25 €
Masáž lávovými kameňmi 20 min. 19 €
Lymfodrenáž 30 min. 15 €