f

Naši sponzori


Nadácia Jána Korca

Nadácia Jána Korca

www.jankorec.sk

Nadácia Jána Korca prispela na prístrojové vybavenie
ambulancie Rehamed Piešťany s.r.o.

Ing. Matej korec,
MSc., PhD.

Ing. Róbert Zelenay,
PhD.

Ing. Oto Schultz

Karol Kabát

Gordana Glass

MUDr. Anna Šruteková

Ing. Jozef Pařízek

Ing. Karol and Magda Ambroví

 

 

 

O nás

Naši sponzori


Nadácia Jána Korca

Nadácia Jána Korca

www.jankorec.sk

Nadácia Jána Korca prispela na prístrojové vybavenie
ambulancie Rehamed Piešťany s.r.o.

Ing. Matej korec,
MSc., PhD.

Ing. Róbert Zelenay,
PhD.

Ing. Oto Schultz

Karol Kabát

Gordana Glass

MUDr. Anna Šruteková

Ing. Jozef Pařízek

Ing. Karol and Magda Ambroví