f

Náš tím


h.doc. MUDr. Ján Mašán, PhD.

doc. MUDr. Ján Mašán, PhD.

Vedúci lekár centra

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CsC.

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CsC.

Konzunltant

Emeritný prednosta Kliniky traumatologie LFMU Brno

PhDr. Mgr. Silvia Golská

PhDr. Mgr. Silvia Golská

manager pre ambulantnú starostlivosť

Mgr. Jana Kerestešová

Mgr. Jana Kerestešová

vedúca fyzioterapie

Mgr. Zuzana Stredáková

Mgr. Zuzana Stredáková

Bcc.Viki Šilhanová

Bcc.Viki Šilhanová

Bcc. Veronika Jančová

Bcc. Veronika Jančová

Mgr.Gréta Juriková

Mgr.Gréta Juriková

t.č. stáž Menorca

Mgr. Mariana Hamarová

Mgr. Mariana Hamarová

kognitívna telerehabilitácia

Ing. Bc. Janka Juricová

Ing. Bc. Janka Juricová

virtuálna realita

Bc. Viliam Jurica

Bc. Viliam Jurica

telerehabilitácia, robotická rehabilitácia

PhDr. Monika Blažeková

PhDr. Monika Blažeková

vedúca sestra ošetrovateľstva

Gabriela Budkejová dis.

Gabriela Budkejová dis.

sestra pre ozónoterapiu

 

Konzultanti

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CsC.

Konzultant traumatologie, spondylochirurgie
Emeritný prednosta Kliniky traumatologie LFMU Brno
Prednosta Subkatedry úrazová chirurgie IPVZ

MUDr. Mária Tóthová

Neurológ, Piešťany

O nás

Náš tím


h.doc. MUDr. Ján Mašán, PhD.

doc. MUDr. Ján Mašán, PhD.

Vedúci lekár centra

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CsC.

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CsC.

Konzunltant

Emeritný prednosta Kliniky traumatologie LFMU Brno

PhDr. Mgr. Silvia Golská

PhDr. Mgr. Silvia Golská

manager pre ambulantnú starostlivosť

Mgr. Jana Kerestešová

Mgr. Jana Kerestešová

vedúca fyzioterapie

Mgr. Zuzana Stredáková

Mgr. Zuzana Stredáková

Bcc.Viki Šilhanová

Bcc.Viki Šilhanová

Bcc. Veronika Jančová

Bcc. Veronika Jančová

Mgr.Gréta Juriková

Mgr.Gréta Juriková

t.č. stáž Menorca

Mgr. Mariana Hamarová

Mgr. Mariana Hamarová

kognitívna telerehabilitácia

Ing. Bc. Janka Juricová

Ing. Bc. Janka Juricová

virtuálna realita

Bc. Viliam Jurica

Bc. Viliam Jurica

telerehabilitácia, robotická rehabilitácia

PhDr. Monika Blažeková

PhDr. Monika Blažeková

vedúca sestra ošetrovateľstva

Gabriela Budkejová dis.

Gabriela Budkejová dis.

sestra pre ozónoterapiu