f

Náš tím


h.doc. MUDr. Ján Mašán, PhD.

h.doc. MUDr. Ján Mašán, PhD.

Vedúci lekár centra

doc. MUDr. Vladimír Popelka

doc. MUDr. Vladimír Popelka

Vedúci lekár traumatologickej ambulancie, nano-artroskopia

PhDr. Mgr. Silvia Golská

PhDr. Mgr. Silvia Golská

manager pre ambulantnú starostlivosť

Mgr. Jana Kerestešová

Mgr. Jana Kerestešová

vedúca fyzioterapie

Bc. Veronika Gulášová

Bc. Veronika Gulášová

Bcc. Veronika Jančová

Bcc. Veronika Jančová

Mgr.Gréta Juriková

Mgr.Gréta Juriková

t.č. stáž Menorca

Mgr. Mariana Hamarová

Mgr. Mariana Hamarová

kognitívna telerehabilitácia

Ing. Bc. Janka Juricová

Ing. Bc. Janka Juricová

virtuálna realita

Bc. Viliam Jurica

Bc. Viliam Jurica

telerehabilitácia, robotická rehabilitácia

PhDr. Monika Blažeková

PhDr. Monika Blažeková

vedúca sestra ošetrovateľstva

Gabriela Budkejová dis.

Gabriela Budkejová dis.

sestra pre ozónoterapiu

Jana Tomkuljaková dis.

Jana Tomkuljaková dis.

sestra pre infúznu terapiu

Konzultanti

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CsC.

Konzultant traumatologie, spondylochirurgie
Emeritný prednosta Kliniky traumatologie LFMU Brno
Prednosta Subkatedry úrazová chirurgie IPVZ

MUDr. Mária Tóthová

Neurológ, Piešťany

O nás

Náš tím


h.doc. MUDr. Ján Mašán, PhD.

h.doc. MUDr. Ján Mašán, PhD.

Vedúci lekár centra

doc. MUDr. Vladimír Popelka

doc. MUDr. Vladimír Popelka

Vedúci lekár traumatologickej ambulancie, nano-artroskopia

PhDr. Mgr. Silvia Golská

PhDr. Mgr. Silvia Golská

manager pre ambulantnú starostlivosť

Mgr. Jana Kerestešová

Mgr. Jana Kerestešová

vedúca fyzioterapie

Bc. Veronika Gulášová

Bc. Veronika Gulášová

Bcc. Veronika Jančová

Bcc. Veronika Jančová

Mgr.Gréta Juriková

Mgr.Gréta Juriková

t.č. stáž Menorca

Mgr. Mariana Hamarová

Mgr. Mariana Hamarová

kognitívna telerehabilitácia

Ing. Bc. Janka Juricová

Ing. Bc. Janka Juricová

virtuálna realita

Bc. Viliam Jurica

Bc. Viliam Jurica

telerehabilitácia, robotická rehabilitácia

PhDr. Monika Blažeková

PhDr. Monika Blažeková

vedúca sestra ošetrovateľstva

Gabriela Budkejová dis.

Gabriela Budkejová dis.

sestra pre ozónoterapiu

Jana Tomkuljaková dis.

Jana Tomkuljaková dis.

sestra pre infúznu terapiu