f

Naši sponzori


Nadácia Jána Korca

Nadácia Jána Korca

www.jankorec.sk

Nadácia Jána Korca prispela na prístrojové vybavenie
ambulancie Rehamed Piešťany s.r.o.

 

Ing. Matej korec,
MSc., PhD.

Ing. Róbert Zelenay,
PhD.

Ing. Oto Schultz

Ing. Karol a Magda Ambroví

Ing. Juraj Paulen

Gordana Turuk

MUDr. Anna Šruteková

Ing. Jozef Pařízek

Ing. Ľuboš Chmelík

O nás

Naši sponzori


Nadácia Jána Korca

Nadácia Jána Korca

www.jankorec.sk

Nadácia Jána Korca prispela na prístrojové vybavenie
ambulancie Rehamed Piešťany s.r.o.

 

Ing. Matej korec,
MSc., PhD.

Ing. Róbert Zelenay,
PhD.

Ing. Oto Schultz

Ing. Karol a Magda Ambroví

Ing. Juraj Paulen

Gordana Turuk

MUDr. Anna Šruteková

Ing. Jozef Pařízek

Ing. Ľuboš Chmelík