f

Telerehabilitácia


Telerehabilitácia sa týka služieb poskytujúcich rady zdravotníckych disciplín vrátane fyzioterapie, logopédie, ergoterapie. Ponúka tiež všetky aspekty starostlivosti o pacienta, vrátane rozhovoru s pacientom, fyzické hodnotenia a diagnostiku, liečbu, konzultácie, vzdelávanie a odbornú prípravu.

Telerehabilitácia prebieha prostredníctvom podpory moderných telekomunikačných technológií  a jej prioritným zámerom je snaha o zabezpečenie rehabilitačných služieb bez ohľadu na to, kde sa klient nachádza. Odborníci sú tak schopní kontrolovať rehabilitačné koncepty. Dôležitá je tiež motivácia s cieľom naučiť nové zručnosti. Najbežnejšie používanými metódami sú webové kamery, videokonferencie, telefónne linky, videotelefóny a webové stránky, pričom aktualizácie alebo zmeny softvérového systému sú k dispozícii všetkým účastníkom. Súčasne je možné využit pri tom aj robotické rehabilitáciu za účelom zlepšenia výsledkov rehabilitácie.

Odporúčania na  opatrenia počas pandémie COVID-19 viedlo k rýchlej implementácii telemedicíny, aby sa nahradili klinické návštevy diaľkovými kontrolami prostredníctvom telefónu alebo internetu s cieľom rozšíriť starostlivosť do domovov. Telerehabilitácia ponúka najlepšiu možnú liečbu pacientom v ich domácom prostredí. Pre individuálny prístup sme začali  ponúkať aj v našom zariadení.

 

Ponuka služieb

Telerehabilitácia


Telerehabilitácia sa týka služieb poskytujúcich rady zdravotníckych disciplín vrátane fyzioterapie, logopédie, ergoterapie. Ponúka tiež všetky aspekty starostlivosti o pacienta, vrátane rozhovoru s pacientom, fyzické hodnotenia a diagnostiku, liečbu, konzultácie, vzdelávanie a odbornú prípravu.

Telerehabilitácia prebieha prostredníctvom podpory moderných telekomunikačných technológií  a jej prioritným zámerom je snaha o zabezpečenie rehabilitačných služieb bez ohľadu na to, kde sa klient nachádza. Odborníci sú tak schopní kontrolovať rehabilitačné koncepty. Dôležitá je tiež motivácia s cieľom naučiť nové zručnosti. Najbežnejšie používanými metódami sú webové kamery, videokonferencie, telefónne linky, videotelefóny a webové stránky, pričom aktualizácie alebo zmeny softvérového systému sú k dispozícii všetkým účastníkom. Súčasne je možné využit pri tom aj robotické rehabilitáciu za účelom zlepšenia výsledkov rehabilitácie.

Odporúčania na  opatrenia počas pandémie COVID-19 viedlo k rýchlej implementácii telemedicíny, aby sa nahradili klinické návštevy diaľkovými kontrolami prostredníctvom telefónu alebo internetu s cieľom rozšíriť starostlivosť do domovov. Telerehabilitácia ponúka najlepšiu možnú liečbu pacientom v ich domácom prostredí. Pre individuálny prístup sme začali  ponúkať aj v našom zariadení.