f

Nano artroskopia


Nanoskopia, čiže NSK, je pripravovanou metódou poskytovanou v našom zariadení Rehamed s.r.o. Vo svojej podstate je to metóda na rýchlu diagnostiku a ľahšiu terapiu poranení nielen kolenných kĺbov. Nahrádza tak z časti magnetickú rezonanciu a je výhodná tým, že pri diagnostike je možné vykonať aj ľahšie terapeutické zákroky, ako ošetrenie meniskov či chrupaviek. Ide o tenkú optiku, ktorá je pacientovi v lokálnej anestézii zavedená do daného kĺbu. Pritom pacient s lekárom môže sledovať obrazovku a zároveň sám s lekárom o danej problematike diskutovať. Celý zákrok trvá asi 10-20 minút, po operácii pacient odchádza do domáceho ošetrenia kde odporúčame pokojový režim 3-4 dni. Odchádza sám, väčšinou bez barlí a je schopný ihneď riadiť auto. Odpadá teda 24-hodinové monitorovanie po celkovej anestézii a tiež riziká s celkovou anestéziou spojené. Zo športových aktivít je možné, ak je daný kĺb bez opuchu, ihneď na druhý deň šliapať na rotopede a 10 dní od operácie začať plávať. Ľahší beh podľa danej diagnózy konzultujte s ošetrujúcim lekárom. Po operácii kryjú OP ranu iba sterilné náplasti, nie je teda zošitá klasickým stehom. Po operácii sa ihneď ešte dá aplikovať do kĺbu kyselina hyaluronová / event. ACP/ - napomáhajú hojeniu po prebehnutom zákroku.

 

 

Ponuka služieb

Nano artroskopia


Nanoskopia, čiže NSK, je pripravovanou metódou poskytovanou v našom zariadení Rehamed s.r.o. Vo svojej podstate je to metóda na rýchlu diagnostiku a ľahšiu terapiu poranení nielen kolenných kĺbov. Nahrádza tak z časti magnetickú rezonanciu a je výhodná tým, že pri diagnostike je možné vykonať aj ľahšie terapeutické zákroky, ako ošetrenie meniskov či chrupaviek. Ide o tenkú optiku, ktorá je pacientovi v lokálnej anestézii zavedená do daného kĺbu. Pritom pacient s lekárom môže sledovať obrazovku a zároveň sám s lekárom o danej problematike diskutovať. Celý zákrok trvá asi 10-20 minút, po operácii pacient odchádza do domáceho ošetrenia kde odporúčame pokojový režim 3-4 dni. Odchádza sám, väčšinou bez barlí a je schopný ihneď riadiť auto. Odpadá teda 24-hodinové monitorovanie po celkovej anestézii a tiež riziká s celkovou anestéziou spojené. Zo športových aktivít je možné, ak je daný kĺb bez opuchu, ihneď na druhý deň šliapať na rotopede a 10 dní od operácie začať plávať. Ľahší beh podľa danej diagnózy konzultujte s ošetrujúcim lekárom. Po operácii kryjú OP ranu iba sterilné náplasti, nie je teda zošitá klasickým stehom. Po operácii sa ihneď ešte dá aplikovať do kĺbu kyselina hyaluronová / event. ACP/ - napomáhajú hojeniu po prebehnutom zákroku.