Prístup, nadštandardné vybavenie  a odbornosť s možnosťou konzultácií  aj v zahraničí zabezpečujú vysokú úroveň medicínskych služieb

Rehamed Piešťany

traumatológia

diagnostika,
liečba pooperačných
a poúrazových stavov

Rehabilitácia

fyziatria, fyzioterapia,
balneológia, liečebná
rehabilitácia

Ozónoterapia

biologická liečebná
metóda aplikáciou
medicínskeho ozónu O3

Oxygenoterapia

liečenie inhaláciou
zvýšenej koncentrácie
kyslíku O2

Liečebné pobyty

individuálne upravený
liečebný program pod
našim dohľadom

Traumatologická a Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia sa zaoberá vyšetrením a diagnostikou z oblasti traumatológie a liečebnej rehabilitácie so zameraním na ochorenia pohybového systému. Náš tím poskytuje liečebnú rehabilitáciu s využitím špecializovaných metodík manuálnej medicíny, pohybovej liečby a fyzikálnej terapie s využitím moderných prístrojových techník pri vertebrogénnych ochoreniach, ochoreniach pohybového systému a pooperačných stavoch so zameraním na čo najlepšie funkčné zlepšenie. Zameriavame sa na bolestivé ramenné kĺby, fyzioterapiu ruky, kolenného a členkového kĺbu a ochorenia chrbtice.

Prostredníctvom rehabilitácie riešime funkčné poruchy pohybového aparátu a kladieme dôraz na vyšetrenie, ktoré je predpokladom vedenia úspešnej liečby a urýchlenia návratu do pracovného procesu.

Našim klientom ponúkame spektrum rôznych diagnostík s rozdielnym zameraním. Dokážeme určiť konkrétny problém a zamerať sa na jeho konkrétnu liečbu.

Radi Vás privítame
a pomôžeme Vám vyriešiť Vaše zdravotné ťažkosti


Konzultanti

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CsC.

Konzultant traumatológie, spondylochirurgie
Emeritný prednosta Kliniky traumatologie LFMU Brno
Prednosta Subkatedry úrazovej chirurgie IPVZ Brno

MUDr. Peter Verchovodko

Kardiochirurg NÚSCH a.s., Bratislava


MUDr. Mária Tóthová

Neurológ, Piešťany


Konzultanti

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CsC.

Konzultant traumatológie, spondylochirurgie
Emeritný prednosta Kliniky traumatologie LFMU Brno
Prednosta Subkatedry úrazovej chirurgie IPVZ Brno

MUDr. Peter Verchovodko

Kardiochirurg NÚSCH a.s., Bratislava


MUDr. Mária Tóthová

Neurológ, Piešťany


Nadácia Jána Korca

Nadácia Jána Korca

www.jankorec.sk

Nadácia Jána Korca prispela na prístrojové vybavenie ambulancie Rehamed Piešťany s.r.o.

Ďakujeme vám za dôveru
známe osobnosti v našej ambulancii
Scroll left
 Gordana Turuk Gordanaglass

Gordana Turuk
Gordanaglass

 Karol Kabát podnikateľ

Karol Kabát
podnikateľ

 Monika Kurtišová modelka

Monika Kurtišová
modelka

 MUDr. Lidaj Ján

MUDr. Lidaj Ján

 prof. MUDr. Wendsche Peter  zakladateľ spondylochirurgie v Brne

prof. MUDr. Wendsche Peter
zakladateľ spondylochirurgie
v Brne

 doc. Ing. Vajglova Brno

doc. Ing. Vajglova
Brno

 Mgr. Zuzana Rehák Štefečeková olympijská medailistka

Mgr. Zuzana Rehák Štefečeková
olympijská medailistka

Scroll right