f

Kognitívna rehabilitácia


Mgr. Mariana Hamarová sa v súčasnosti vo svojom odborno-vedeckom a aj aplikačnom profesionálnom zameraní orientuje  na podporuju fyzického, kognitívneho a psychického zdravia v oblasti virtuálnej reality a telerehabilitácie.

Udržiavanie a posilňovanie našich kognitívnych schopností patrí k hlavným faktorom zachovania si vlastnej autonómie a tým aj osobnej, psychickej i fyzickej nezávislosti. V dôsledku toho nám zvyšujú kvalitu  nášho života.

Kognitívnych schopností sa dotýka oblasť reči, pamäte, myslenia, schopnosti sústrediť sa, oblasť mentálnych procesov, ktoré sú zapojené do získavania znalostí a porozumenia, schopností alebo intelektuálnych schopností, ktoré nás nútia premýšľať a vnímať veci okolo nás, oblasť porozumenia informáciám a schopnosti reagovať na ne. Práca s týmito informáciami, riešenie problémov, organizovanie a reorganizovanie informácií, komunikovanie a konanie na základe informácií. Všetky tieto možnosti fungujú samy o sebe a navzájom sa spájajú a takýmto spôsobom nám umožňujú fungovať v našom prostredí.

Narušenie našich kognitývnych schopností spôsobujú rôzne neurologické ťažkosti, cievna mozgová príhoda, iné poranenia, či poškodenia mozgu – vrodené, získané, dedičné alebo nevrodené a nededičné a v súčasnosti aj rôzne dôsledky postcovidového syndrómu.

Obnoviť čo najviac tieto schopností a vrátiť sa do každodenného života nám pomáha kognitívna telerehabilitácia.

Kognitívna telerehabilitácia je procesom, v ktorom ľudia s podobnými problémami spolupracujú s lekármi, so zdravotníckym personálom a špecializovaným terapeutom na náprave alebo zmiernenie kognitívnych deficitov.

Kognitívna telerehabilitácia je tiež procesom, ktorý pomáha ľuďom, ktorí netrpia uvedenými ťažkosťami čo najdlhšie si udržať zručnosti potrebné pre  náš zdravý každodenný život.

Kognitívna telerehabilitácia poskytovaná v rámci Rehamed Piešťany pracuje s najnovšími modelmi a programami, ktoré v súčasnosti nie sú k dispozícií ani na Slovensku, ani v Českej republike.

Jej cieľom je počas realizácie zaujať klienta, aby bola rehabilitácia preňho čo najviac účinná.

Príjemnou výhodou pre klienta kognitívnej telerehabilitácie je, že prebieha v jeho vlastnom domácom prostredí klienta, v ktorom sa cíti komfortne a bezpečne.

Súčasťou  realizácie kognitívnej telerehabilitácie je prístup ku klientovi, ktorý mu poskytuje aj psychickú podporu a pomoc a tiež iný pohľad na jeho problémy, ktorým musí on alebo aj jeho rodina vo svojom živote každodenne čeliť.

 

Ponuka služieb

Kognitívna rehabilitácia


Mgr. Mariana Hamarová sa v súčasnosti vo svojom odborno-vedeckom a aj aplikačnom profesionálnom zameraní orientuje  na podporuju fyzického, kognitívneho a psychického zdravia v oblasti virtuálnej reality a telerehabilitácie.

Udržiavanie a posilňovanie našich kognitívnych schopností patrí k hlavným faktorom zachovania si vlastnej autonómie a tým aj osobnej, psychickej i fyzickej nezávislosti. V dôsledku toho nám zvyšujú kvalitu  nášho života.

Kognitívnych schopností sa dotýka oblasť reči, pamäte, myslenia, schopnosti sústrediť sa, oblasť mentálnych procesov, ktoré sú zapojené do získavania znalostí a porozumenia, schopností alebo intelektuálnych schopností, ktoré nás nútia premýšľať a vnímať veci okolo nás, oblasť porozumenia informáciám a schopnosti reagovať na ne. Práca s týmito informáciami, riešenie problémov, organizovanie a reorganizovanie informácií, komunikovanie a konanie na základe informácií. Všetky tieto možnosti fungujú samy o sebe a navzájom sa spájajú a takýmto spôsobom nám umožňujú fungovať v našom prostredí.

Narušenie našich kognitývnych schopností spôsobujú rôzne neurologické ťažkosti, cievna mozgová príhoda, iné poranenia, či poškodenia mozgu – vrodené, získané, dedičné alebo nevrodené a nededičné a v súčasnosti aj rôzne dôsledky postcovidového syndrómu.

Obnoviť čo najviac tieto schopností a vrátiť sa do každodenného života nám pomáha kognitívna telerehabilitácia.

Kognitívna telerehabilitácia je procesom, v ktorom ľudia s podobnými problémami spolupracujú s lekármi, so zdravotníckym personálom a špecializovaným terapeutom na náprave alebo zmiernenie kognitívnych deficitov.

Kognitívna telerehabilitácia je tiež procesom, ktorý pomáha ľuďom, ktorí netrpia uvedenými ťažkosťami čo najdlhšie si udržať zručnosti potrebné pre  náš zdravý každodenný život.

Kognitívna telerehabilitácia poskytovaná v rámci Rehamed Piešťany pracuje s najnovšími modelmi a programami, ktoré v súčasnosti nie sú k dispozícií ani na Slovensku, ani v Českej republike.

Jej cieľom je počas realizácie zaujať klienta, aby bola rehabilitácia preňho čo najviac účinná.

Príjemnou výhodou pre klienta kognitívnej telerehabilitácie je, že prebieha v jeho vlastnom domácom prostredí klienta, v ktorom sa cíti komfortne a bezpečne.

Súčasťou  realizácie kognitívnej telerehabilitácie je prístup ku klientovi, ktorý mu poskytuje aj psychickú podporu a pomoc a tiež iný pohľad na jeho problémy, ktorým musí on alebo aj jeho rodina vo svojom živote každodenne čeliť.