f

Ozónoterapia


KLINICKÁ APLIKÁCIA OZÓNOTERAPIE

V REHAMED CENTRUM PIEŠŤANY s.r.o. máme skúsenosti s aplikáciou ozónu takmer 10 rokov. Zúčastnili sme sa viacero kongresov doma i v zahraničí, kde sme prezentovali účinky ozónoterapie. Vydali sme viacero publikácií a článkov o využití ozónoterapie, ktoré si v prípade záujmu môžete prečítať v závere.V terapii je dôležitý postup podávania a dávkovania podľa diagnoz.

Čo je ozónoterapia?

Ozón sa v medicíne používa pre jeho výrazné liečivé účinky v malých koncentráciách, ktoré sú zdraviu neškodné, ale s výrazne liečivým efektom. Ozón sa využíval už od roku 1915 (Albert Wolf) pri liečbe kožných ochorení a v prvej svetovej vojne na liečbu vojnových poranení.

S úspechom sa ozón používa v internej medicíne, v chirurgii, neurológii, v onkológii, v kožnom lekárstve, v kardiológii, v ortopédii, reumatológii, gynekológii, gastroenterológii, a pod. Posledné údaje sú o inaktivácii vírusu HIV v krvných konzervách (AIDS). Medicínsky ozón je zmes kyslíka s ozónom, kde podstatnú časť tvorí kyslík.

Ozdravné efekty na ľudský organizmus

Zvýšenie prekrvenia všetkých tkanív vrátane centrálneho nervového systému.

Imunomodulačný efekt podporuje činnosť bielych krviniek, zvyšuje obranyschopnosť organizmu. Stimuluje bunky k detekcii mutagénov, ktoré spôsobujú rakovinu a autoimunitné ochorenia.

Energetický efekt pomáha pri stavoch akútneho a chronického vyčerpania, fyzického i psychického, pri problémoch starnutia.

Regeneračný účinok urýchlené hojenie rán, zlomenín, popálenín, eliminuje celulitídu.

 

Indikácie

Ozónoterapiou s úspechom riešime zdravotné problémy v nasledovných terapeutických oblastiach:

 • Imunitný systém: imunodeficiencia, autoimunitné ochorenia, alergie.
 • Kardiovaskulárne choroby: hypertenzia, ischemická choroba srdca.
 • Poruchy periférneho prekrvenia: poruchy arteriálneho prekrvenia končatín, poruchy prekrvenia mozgu.
 • Diabetológia: diabetická noha, bercové vredy.
 • Gastrointestinálny trakt: vredy a väčšina zažívacích porúch, Helicobacter pylori, Candida albicans, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, hepatitídy, hemoroidy, chronická zápcha.
 • Chronické infekcie:borelióza, kvasinkové, chlamýdiové infekcie, mykoplazmy, osteomyelitídy.
 • Respiračné  choroby: astma, čierny kašeľ, chronické pľúcne ochorenia.
 • Kožné problémy: kožné infekcie, lézie, ekzémy, popáleniny, hojenie rán.
 • Očné poruchy: glaukóm, makulárna degenerácia podmienená vekom (VPDM syndróm).
 • Gynekológia: papilomavírusy, herpes genitalis, vulvovaginitída.
 • Onkológia: podporná liečba onkologických ochorení vrátane metastázujúcich nádorov.
 • Regenerácia organizmu: chronický únavový syndróm, omladenie, zvýšenie vitality, rejuvenizácia pokožky.
 • Post-covid syndróm

Aplikácia ozónu

Na základe diagnózy sa odporúča najvhodnejšia forma aplikácie a jej frekvencia. Možné formy aplikácie:

 • Veľká autohemoterapia – je najúčinnejšia metóda, pôsobí systémovo na celý organizmus. Lekár najprv odoberie krv (50 – 150ml), ktorá sa obohatí presne určeným pomerom kyslíku a ozónu a počas niekoľkých minút sa vracia späť do krvného riečiska.
 • Malá autohemoterapia 5 - 10 ml žilovej krvi sa zmieša s ozónom a vhodne zavedie do tela formou intramuskulárnej injekcie.
 • Rektálna terapia – aplikácia ozónu vo forme plynu (cca 100 ml) do čreva.
 • Vaginálna aplikácia – zavedenie ozónu do pošvy.
 • Lokálna terapia formou krémov obohatených ozónom.
Frekvencia

Ozdravný efekt sa badateľne prejaví po 3 – 4 aplikáciách, vhodné je aplikovať 6 – 8 krát. Potrebné množstvo a frekvencia aplikácií závisí však od konkrétnej diagnózy klienta.

Ozónoterapia nie je vhodná pri

Hypertyreóze, krvácavých stavoch, akútnom infarkte myokardu, sepse. Liečba ozónom je bez vedľajších nežiaducich účinov. Nie je kontraindikovaná ani pri súčasnom podávaní iných liekov alebo terapií.

Ozónoterapia pri liečbe diabetes mellitus - diabetes mellitus spôsobuje dlhodobé komplikácie, chorobnosť a predčasnú úmrtnosť. Častým sprievodným javom cukrovky je polyneuropatia. Pri polyneuropatii dochádza ku vzniku predkolenným a nožným defektom, ktoré môžu viesť k rýchlej gangréne až potrebnej amputácie týchto častí chodidla a nohy.  Pri komplikáciách s cukrovkou hrá dôležitú úlohu aktivácia a zvýšenie počtu reaktívnych kyslíkových druhov (ROS). Cukrovka je porucha spojená s oxidačným stresom a liečba ozónom môže ochrániť antioxidačné systémy a udržiavať ich na fyziologickej úrovni. Výsledky mnohých štúdií ukázujú, že opakované podávanie ozónu môže zohrávať dôležitú úlohu pri kontrole cukrovky a jej komplikácií. Máme mnoho pacientov, ktorým sme dokázali pomôcť a ochrániť ich aj pred čiastočnou amputáciou.

Pred liečbou diabetologická noha                     Výsledok po liečbe 2 mesiace

Niekoľko ročný stav pred liečbou                 Výsledok 2 týždne po liečbe

Ozónoterapia pri liečbe postkovidového syndrómu kombinuje zmes kyslíka O2 a O3, s rôznym terapeutickým podávaním. Ozónoterapia môže byť významným prvkom pri prevencii a riadení cytotoxicity vyvolanej rôznymi liekmi a chorobami vrátane vírusových ochorení. Chráni pred akútnymi koronárnymi syndrómami a poškodením ischémiou, ku ktorému dochádza v pľúcach aj u pacientov postihnutých ochorením COVID-19.

Ozónoterapia pri liečbe lumbalgií a diskopatií sa  používa s verifokovanými klinickými benefitmi pri riešení poškodenia disko-lumbalgii. Ozón možno aplikovať paravertebrálne, juxtaforaminálne, intradiskálne.

Ozónoterapia pri liečbe chronického únavového syndrómu v štúdii 100  pacientov sme zaznamenali pozitíva klinické výsledky získané s ozónom hlavne zlepšenie únavy a pohody. Účinnosť ozónovej terapie je spôsobená jej schopnosťou súčasne aktivovať mnohé metabolické dráhy a zlepšenie činnosti všetkých buniek tela.

Ozónoterapia pri liečbe neurodegeneratívnych ochoreniach Parkinsonova choroba, Alzheimerova a Wilsonova choroba, senilné a cievne demencie, amyotrofická laterálna skleróza, dysfunkcia zrakového nervu,  neurosenzorická bilaterálna hypoakusia a makulopatia, Huntingtonova choroba,  kognitívne a motorické poruchy starších ľudí majú spoločné črty chronického oxidačného stresu. Všestrannosť liečby ozónom je spôsobená kaskádou zlúčenín odvodených z ozónu schopných pôsobiť na niekoľko cieľov vedúcich k multifaktorálnej korekcii rôznych patologických stavov. Liečba ozónom môže zlepšiť pohodu a oddialiť negatívne účinky starnutia, ktoré súvisia s rovnováhou oxidantov a antioxidantov.

Ozónoterapia pri liečbe akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhode zvyšuje saturáciu krvi kyslíkom, zlepšuje cirkuláciu krvi, aktivuje metabolizmus erytrocytov, zlepšuje okysličenie tkanív a prívod kyslíka, obnovuje funkciu buniek, podporuje metabolizmus kyslíka, tvorbou peroxidu vodíka (H2O2), indukuje rozpad trombu. Klinická fáza sa u pacientov liečených ozónovou terapiou zlepšila o  80%.

Ozónoterapia pri liečbe periférnej neuropatii vyvolanej chemoterapiou

Periférna neuropatia vyvolaná chemoterapiou znižuje kvalitu života pacientov a môže viesť k zníženiu dávky a prerušeniu chemoterapie. Potenciálne patofyziologické mechanizmy zapojené do chemoterapie zahŕňajú  chronický oxidačný stres a následné zvýšenie voľných radikálov a prozápalové cytokíny. Ozónoterapia vyvoláva adaptívnu antioxidačnú a protizápalovú odpoveď, ktorá je v liečbe periférnej neuropatii veľmi dôležitá.

Ozónoterapia je celosvetovo známa biologická liečebná metóda, ktorá má širokospektrálne využitie bez vedľajších účinkov. Po aplikácii dosahujeme výborné výsledky badateľné už po prvých terapiách. Má blahodarný účinok na organizmus a regeneruje všetky časti ľudského tela.

Naše publikácie o ozónoterapií

MAŠÁN JÁN - ŠRAMKA MIRON - RABAROVÁ DARIA. (2021). The possibilities of using the effects of ozone therapy in neurology. In: Neurology Letters. Vol. 42, No.1. p.13-21. ISSN 017-780X.
MAŠÁN JÁN - ŠRAMKA MIRON - KOLEJÁK KAMIL (2021). Možnosti využitia ozónovej terapie v post-covidovom syndróme. Possibilities of using of ozone therapy in post-covid syndrome. In:International Journal of Health, New Technologies and Social Work [print, electronic] 16. Medzinárodná vedecko-odborná konferencia. ISSN 1336-9326. Vol. 16, No.4 (2021), s. 19-21 [print, online].
MAŠÁN JÁN - ŠRAMKA MIRON - RUŽICKÝ EUGEN - HAMAROVÁ MARIANA (2021). Aplikácia umelej inteligencie na rehabilitáciu pre post-COVID syndróm. Applications of artificial intelligence to rehabilitation for post-covid syndrom. In:International Journal of Health, New Technologies and Social Work [print, electronic]. (2021) ISSN 1336-9326. Vol. 16, No.4 p.20-25.
MAŠAN JÁN (2019). Ozónoterapia v neurológii. Use ozone therapy in neurology.In: SLOVAK JOURNAL OF HEALTH SCIENNCES. Časopis uverejňuje  práce v oblasti výskumu zdravia, zdravotného stavu a liečby. Indexovaný  v Bibliographia medica Slovaca a zaradený  do citačnej databázy CibaMed. Roč. 10.č.2. s.135 – 138. 2019. ISSN1338-161X [print].
MAŠÁN, JÁN-PETRÍKOVÁ-ROSINOVÁ, IVETA -SHTIN-BAŇÁROVÁ, PATRÍCIA (2019). Možnosti ozónoterapie v medicíne. Ozone therapy options in medicíne. In: Slovak Journal of health science (print): časopis v oblaasti výskskumu, zdravotného stavu a liečby chronických ochorení. ISSN 1338-161X. roč. 10,č.2.(2019) s. 132-134 (printt)
MAŠAN JÁN (2019). Ozónoterapia kožných defektov. In: 20. Smrdácke dni. Abstrakty- Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť. S. 6. 2019.
MAŠÁN JÁN (2018). Ozonoterapie v traumatologii . In: Úskalí a komplikace při léčení zlomenin. Recenzent: Pleva,L. / Wendsche,P. et al. 1. vyd.: Galén. s. 396-400. 2018. ISBN 978-80-7492-393-7. [print].
MAŠÁN JÁN (2017). Využitie ozonoterapie v neurologii = Use ozone therapy in neurology. In: NeuroRehab 2017 : monografia s tematickým zameraním na neurorehabilitáciu / Editor: Madarász, Š,,Madarászová E. vyd.:Almil, 2017.ISBN 978-80-971938-6-7. - s. 120-126.

Ponuka služieb

Ozónoterapia


KLINICKÁ APLIKÁCIA OZÓNOTERAPIE

V REHAMED CENTRUM PIEŠŤANY s.r.o. máme skúsenosti s aplikáciou ozónu takmer 10 rokov. Zúčastnili sme sa viacero kongresov doma i v zahraničí, kde sme prezentovali účinky ozónoterapie. Vydali sme viacero publikácií a článkov o využití ozónoterapie, ktoré si v prípade záujmu môžete prečítať v závere.V terapii je dôležitý postup podávania a dávkovania podľa diagnoz.

Čo je ozónoterapia?

Ozón sa v medicíne používa pre jeho výrazné liečivé účinky v malých koncentráciách, ktoré sú zdraviu neškodné, ale s výrazne liečivým efektom. Ozón sa využíval už od roku 1915 (Albert Wolf) pri liečbe kožných ochorení a v prvej svetovej vojne na liečbu vojnových poranení.

S úspechom sa ozón používa v internej medicíne, v chirurgii, neurológii, v onkológii, v kožnom lekárstve, v kardiológii, v ortopédii, reumatológii, gynekológii, gastroenterológii, a pod. Posledné údaje sú o inaktivácii vírusu HIV v krvných konzervách (AIDS). Medicínsky ozón je zmes kyslíka s ozónom, kde podstatnú časť tvorí kyslík.

Ozdravné efekty na ľudský organizmus

Zvýšenie prekrvenia všetkých tkanív vrátane centrálneho nervového systému.

Imunomodulačný efekt podporuje činnosť bielych krviniek, zvyšuje obranyschopnosť organizmu. Stimuluje bunky k detekcii mutagénov, ktoré spôsobujú rakovinu a autoimunitné ochorenia.

Energetický efekt pomáha pri stavoch akútneho a chronického vyčerpania, fyzického i psychického, pri problémoch starnutia.

Regeneračný účinok urýchlené hojenie rán, zlomenín, popálenín, eliminuje celulitídu.

 

Indikácie

Ozónoterapiou s úspechom riešime zdravotné problémy v nasledovných terapeutických oblastiach:

 • Imunitný systém: imunodeficiencia, autoimunitné ochorenia, alergie.
 • Kardiovaskulárne choroby: hypertenzia, ischemická choroba srdca.
 • Poruchy periférneho prekrvenia: poruchy arteriálneho prekrvenia končatín, poruchy prekrvenia mozgu.
 • Diabetológia: diabetická noha, bercové vredy.
 • Gastrointestinálny trakt: vredy a väčšina zažívacích porúch, Helicobacter pylori, Candida albicans, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, hepatitídy, hemoroidy, chronická zápcha.
 • Chronické infekcie:borelióza, kvasinkové, chlamýdiové infekcie, mykoplazmy, osteomyelitídy.
 • Respiračné  choroby: astma, čierny kašeľ, chronické pľúcne ochorenia.
 • Kožné problémy: kožné infekcie, lézie, ekzémy, popáleniny, hojenie rán.
 • Očné poruchy: glaukóm, makulárna degenerácia podmienená vekom (VPDM syndróm).
 • Gynekológia: papilomavírusy, herpes genitalis, vulvovaginitída.
 • Onkológia: podporná liečba onkologických ochorení vrátane metastázujúcich nádorov.
 • Regenerácia organizmu: chronický únavový syndróm, omladenie, zvýšenie vitality, rejuvenizácia pokožky.
 • Post-covid syndróm

Aplikácia ozónu

Na základe diagnózy sa odporúča najvhodnejšia forma aplikácie a jej frekvencia. Možné formy aplikácie:

 • Veľká autohemoterapia – je najúčinnejšia metóda, pôsobí systémovo na celý organizmus. Lekár najprv odoberie krv (50 – 150ml), ktorá sa obohatí presne určeným pomerom kyslíku a ozónu a počas niekoľkých minút sa vracia späť do krvného riečiska.
 • Malá autohemoterapia 5 - 10 ml žilovej krvi sa zmieša s ozónom a vhodne zavedie do tela formou intramuskulárnej injekcie.
 • Rektálna terapia – aplikácia ozónu vo forme plynu (cca 100 ml) do čreva.
 • Vaginálna aplikácia – zavedenie ozónu do pošvy.
 • Lokálna terapia formou krémov obohatených ozónom.
Frekvencia

Ozdravný efekt sa badateľne prejaví po 3 – 4 aplikáciách, vhodné je aplikovať 6 – 8 krát. Potrebné množstvo a frekvencia aplikácií závisí však od konkrétnej diagnózy klienta.

Ozónoterapia nie je vhodná pri

Hypertyreóze, krvácavých stavoch, akútnom infarkte myokardu, sepse. Liečba ozónom je bez vedľajších nežiaducich účinov. Nie je kontraindikovaná ani pri súčasnom podávaní iných liekov alebo terapií.

Ozónoterapia pri liečbe diabetes mellitus - diabetes mellitus spôsobuje dlhodobé komplikácie, chorobnosť a predčasnú úmrtnosť. Častým sprievodným javom cukrovky je polyneuropatia. Pri polyneuropatii dochádza ku vzniku predkolenným a nožným defektom, ktoré môžu viesť k rýchlej gangréne až potrebnej amputácie týchto častí chodidla a nohy.  Pri komplikáciách s cukrovkou hrá dôležitú úlohu aktivácia a zvýšenie počtu reaktívnych kyslíkových druhov (ROS). Cukrovka je porucha spojená s oxidačným stresom a liečba ozónom môže ochrániť antioxidačné systémy a udržiavať ich na fyziologickej úrovni. Výsledky mnohých štúdií ukázujú, že opakované podávanie ozónu môže zohrávať dôležitú úlohu pri kontrole cukrovky a jej komplikácií. Máme mnoho pacientov, ktorým sme dokázali pomôcť a ochrániť ich aj pred čiastočnou amputáciou.

Pred liečbou diabetologická noha                     Výsledok po liečbe 2 mesiace

Niekoľko ročný stav pred liečbou                 Výsledok 2 týždne po liečbe

Ozónoterapia pri liečbe postkovidového syndrómu kombinuje zmes kyslíka O2 a O3, s rôznym terapeutickým podávaním. Ozónoterapia môže byť významným prvkom pri prevencii a riadení cytotoxicity vyvolanej rôznymi liekmi a chorobami vrátane vírusových ochorení. Chráni pred akútnymi koronárnymi syndrómami a poškodením ischémiou, ku ktorému dochádza v pľúcach aj u pacientov postihnutých ochorením COVID-19.

Ozónoterapia pri liečbe lumbalgií a diskopatií sa  používa s verifokovanými klinickými benefitmi pri riešení poškodenia disko-lumbalgii. Ozón možno aplikovať paravertebrálne, juxtaforaminálne, intradiskálne.

Ozónoterapia pri liečbe chronického únavového syndrómu v štúdii 100  pacientov sme zaznamenali pozitíva klinické výsledky získané s ozónom hlavne zlepšenie únavy a pohody. Účinnosť ozónovej terapie je spôsobená jej schopnosťou súčasne aktivovať mnohé metabolické dráhy a zlepšenie činnosti všetkých buniek tela.

Ozónoterapia pri liečbe neurodegeneratívnych ochoreniach Parkinsonova choroba, Alzheimerova a Wilsonova choroba, senilné a cievne demencie, amyotrofická laterálna skleróza, dysfunkcia zrakového nervu,  neurosenzorická bilaterálna hypoakusia a makulopatia, Huntingtonova choroba,  kognitívne a motorické poruchy starších ľudí majú spoločné črty chronického oxidačného stresu. Všestrannosť liečby ozónom je spôsobená kaskádou zlúčenín odvodených z ozónu schopných pôsobiť na niekoľko cieľov vedúcich k multifaktorálnej korekcii rôznych patologických stavov. Liečba ozónom môže zlepšiť pohodu a oddialiť negatívne účinky starnutia, ktoré súvisia s rovnováhou oxidantov a antioxidantov.

Ozónoterapia pri liečbe akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhode zvyšuje saturáciu krvi kyslíkom, zlepšuje cirkuláciu krvi, aktivuje metabolizmus erytrocytov, zlepšuje okysličenie tkanív a prívod kyslíka, obnovuje funkciu buniek, podporuje metabolizmus kyslíka, tvorbou peroxidu vodíka (H2O2), indukuje rozpad trombu. Klinická fáza sa u pacientov liečených ozónovou terapiou zlepšila o  80%.

Ozónoterapia pri liečbe periférnej neuropatii vyvolanej chemoterapiou

Periférna neuropatia vyvolaná chemoterapiou znižuje kvalitu života pacientov a môže viesť k zníženiu dávky a prerušeniu chemoterapie. Potenciálne patofyziologické mechanizmy zapojené do chemoterapie zahŕňajú  chronický oxidačný stres a následné zvýšenie voľných radikálov a prozápalové cytokíny. Ozónoterapia vyvoláva adaptívnu antioxidačnú a protizápalovú odpoveď, ktorá je v liečbe periférnej neuropatii veľmi dôležitá.

Ozónoterapia je celosvetovo známa biologická liečebná metóda, ktorá má širokospektrálne využitie bez vedľajších účinkov. Po aplikácii dosahujeme výborné výsledky badateľné už po prvých terapiách. Má blahodarný účinok na organizmus a regeneruje všetky časti ľudského tela.

Naše publikácie o ozónoterapií

MAŠÁN JÁN - ŠRAMKA MIRON - RABAROVÁ DARIA. (2021). The possibilities of using the effects of ozone therapy in neurology. In: Neurology Letters. Vol. 42, No.1. p.13-21. ISSN 017-780X.
MAŠÁN JÁN - ŠRAMKA MIRON - KOLEJÁK KAMIL (2021). Možnosti využitia ozónovej terapie v post-covidovom syndróme. Possibilities of using of ozone therapy in post-covid syndrome. In:International Journal of Health, New Technologies and Social Work [print, electronic] 16. Medzinárodná vedecko-odborná konferencia. ISSN 1336-9326. Vol. 16, No.4 (2021), s. 19-21 [print, online].
MAŠÁN JÁN - ŠRAMKA MIRON - RUŽICKÝ EUGEN - HAMAROVÁ MARIANA (2021). Aplikácia umelej inteligencie na rehabilitáciu pre post-COVID syndróm. Applications of artificial intelligence to rehabilitation for post-covid syndrom. In:International Journal of Health, New Technologies and Social Work [print, electronic]. (2021) ISSN 1336-9326. Vol. 16, No.4 p.20-25.
MAŠAN JÁN (2019). Ozónoterapia v neurológii. Use ozone therapy in neurology.In: SLOVAK JOURNAL OF HEALTH SCIENNCES. Časopis uverejňuje  práce v oblasti výskumu zdravia, zdravotného stavu a liečby. Indexovaný  v Bibliographia medica Slovaca a zaradený  do citačnej databázy CibaMed. Roč. 10.č.2. s.135 – 138. 2019. ISSN1338-161X [print].
MAŠÁN, JÁN-PETRÍKOVÁ-ROSINOVÁ, IVETA -SHTIN-BAŇÁROVÁ, PATRÍCIA (2019). Možnosti ozónoterapie v medicíne. Ozone therapy options in medicíne. In: Slovak Journal of health science (print): časopis v oblaasti výskskumu, zdravotného stavu a liečby chronických ochorení. ISSN 1338-161X. roč. 10,č.2.(2019) s. 132-134 (printt)
MAŠAN JÁN (2019). Ozónoterapia kožných defektov. In: 20. Smrdácke dni. Abstrakty- Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť. S. 6. 2019.
MAŠÁN JÁN (2018). Ozonoterapie v traumatologii . In: Úskalí a komplikace při léčení zlomenin. Recenzent: Pleva,L. / Wendsche,P. et al. 1. vyd.: Galén. s. 396-400. 2018. ISBN 978-80-7492-393-7. [print].
MAŠÁN JÁN (2017). Využitie ozonoterapie v neurologii = Use ozone therapy in neurology. In: NeuroRehab 2017 : monografia s tematickým zameraním na neurorehabilitáciu / Editor: Madarász, Š,,Madarászová E. vyd.:Almil, 2017.ISBN 978-80-971938-6-7. - s. 120-126.