f

Rehabilitácia


Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia so zameraním na diagnostiku z oblasti liečebnej rehabilitácie na ochorenia pohybového systému.

Poskytujeme liečebnú rehabilitáciu s využitím škály špecializovaných metodík manuálnej medicíny, fyzikálnu terapiu pri ochorení najmä kĺbovo-svalového systému (bolestivé svalové úpony, zápaly kĺbov, artrózy, poúrazové zmeny kĺbov a svalov), poruchy chrbtice, predoperačných a pooperačných stavoch a kinezioterapiu so zameraním na funkčné svalové poruchy.

Našim klientom ponúkame široké spektrum diagnostík s rozdielnym zameraním na určenie konkrétneho problému a na jeho liečbu.

Čo Vám ponúkame

  • Komplexné vyšetrenie;
  • Stanovenie plánu rehabilitačnej liečby;
  • Rehabilitačné techniky: mäkké a manuálne techniky, liečebný telocvik, škola chrbta;
  • SM systém;
  • Elektroliečba, magnetoterapia, liečba ultrazvukom, laseroterapia, plynové insuflácie.

Čo používame k terapii?

Fyzioterapeuti sú vyškolení odborníci v špeciálnych manuálnych technikách, ako aj v technikách a metódach používajúcich rôzne rehabilitačné pomôcky ako fitlopty, overbally, gumové therabandy. Všetky rehabilitačné pomôcky slúžia na posilnenie svalstva jednotlivých častí tela, ako aj celku a podporujú správnu koordináciu pohybov a držanie tela. V rámci rehabilitácie sa snažíme ovplyvňovať aj koordináciu a stabilitu za pomoci posturomedu – prístroja na cvičenie a používame série špeciálnych cvikov na dosiahnutie žiadaného výsledku. To všetko kombinujeme s elektroliečbou, teploliečbou, podávaním zábalov, špeciálnymi dychovými cvičeniami.

Ponuka služieb

Rehabilitácia


Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia so zameraním na diagnostiku z oblasti liečebnej rehabilitácie na ochorenia pohybového systému.

Poskytujeme liečebnú rehabilitáciu s využitím škály špecializovaných metodík manuálnej medicíny, fyzikálnu terapiu pri ochorení najmä kĺbovo-svalového systému (bolestivé svalové úpony, zápaly kĺbov, artrózy, poúrazové zmeny kĺbov a svalov), poruchy chrbtice, predoperačných a pooperačných stavoch a kinezioterapiu so zameraním na funkčné svalové poruchy.

Našim klientom ponúkame široké spektrum diagnostík s rozdielnym zameraním na určenie konkrétneho problému a na jeho liečbu.

Čo Vám ponúkame

  • Komplexné vyšetrenie;
  • Stanovenie plánu rehabilitačnej liečby;
  • Rehabilitačné techniky: mäkké a manuálne techniky, liečebný telocvik, škola chrbta;
  • SM systém;
  • Elektroliečba, magnetoterapia, liečba ultrazvukom, laseroterapia, plynové insuflácie.

Čo používame k terapii?

Fyzioterapeuti sú vyškolení odborníci v špeciálnych manuálnych technikách, ako aj v technikách a metódach používajúcich rôzne rehabilitačné pomôcky ako fitlopty, overbally, gumové therabandy. Všetky rehabilitačné pomôcky slúžia na posilnenie svalstva jednotlivých častí tela, ako aj celku a podporujú správnu koordináciu pohybov a držanie tela. V rámci rehabilitácie sa snažíme ovplyvňovať aj koordináciu a stabilitu za pomoci posturomedu – prístroja na cvičenie a používame série špeciálnych cvikov na dosiahnutie žiadaného výsledku. To všetko kombinujeme s elektroliečbou, teploliečbou, podávaním zábalov, špeciálnymi dychovými cvičeniami.