f

Virtuálna realita


Využitie virtuálnej reality resp. virtuálneho prostredia v kombinácii s klasickými prístupmi k rehabilitácii pacientov je výbornou metódou v rámci rehabilitácie horných, dolných končatín ako aj zlepšenia psychického stavu. U pacientov, ktorí podstúpili kombinovanú rehabilitačnú metódu, bol pozorovaný pokrok v rozvoji motorických schopností. Kľúčovými prvkami pri využívaní virtuálnej reality ako rehabilitačnej metódy sú efekty vytvárajúce emočné zmeny, ktoré motivujú pacienta k rehabilitácii.

Rehabilitácia pacientov pomocou VR je vhodná u neurodegeneratívnych ochorení, post-traumatických  stavov a cievnej mozgovej príhode, pričom je jedným z kľúčových prvkov zlepšenia ich celkovej hybnosti ako to potvrdzujú aj mnohé výskumy.

Ponuka služieb

Virtuálna realita


Využitie virtuálnej reality resp. virtuálneho prostredia v kombinácii s klasickými prístupmi k rehabilitácii pacientov je výbornou metódou v rámci rehabilitácie horných, dolných končatín ako aj zlepšenia psychického stavu. U pacientov, ktorí podstúpili kombinovanú rehabilitačnú metódu, bol pozorovaný pokrok v rozvoji motorických schopností. Kľúčovými prvkami pri využívaní virtuálnej reality ako rehabilitačnej metódy sú efekty vytvárajúce emočné zmeny, ktoré motivujú pacienta k rehabilitácii.

Rehabilitácia pacientov pomocou VR je vhodná u neurodegeneratívnych ochorení, post-traumatických  stavov a cievnej mozgovej príhode, pričom je jedným z kľúčových prvkov zlepšenia ich celkovej hybnosti ako to potvrdzujú aj mnohé výskumy.