f

Robotická rehabilitácia, AI


Robotická rehabilitácia

Intenzívna rehabilitácia pomocou motodláh aplikovaných na ramenný kĺb, zápästie, kolenný kĺb, členkový kĺb s možnosťou využitia aj  telerehabilitácie.

BIMEO PRO

Bimeo pro poskytuje efektívnu terapiu hornej končatiny a kognitívnych funkcií pri  neurologických a post-traumatických pacientov s biofeedbackom. Ako jediný systém umožňuje cvičenie s podporou zdravej končatiny, pričom následne vyhodnotí a graficky znázorní, aká veľká pomoc je vyžadovaná behom cvičenia.

Indikácie:

•  Cievne mozgové príhody

•  Traumatické poranenia mozgu

•  Poranenia miechy

•  Amyotrofická laterálna skleróza

•  Roztrúsená skleróza

•  Detská mozgová obrna

•  Všeobecné traumatické poranenia

Aplikácie umelej inteligencie pre rehabilitáciu po ochorení COVID-19

Ukazuje sa, že post-covid syndróm môže pretrvávať dlhšie ako 6 mesiacov, preto je vhodné pripraviť postupy podľa charakteru príznakov, ktoré môžu byť rôzne od postihnutia periférneho nervového systému, centrálneho nervového systému aj psychického stavu. Pri liečení je potrebná komunikácia cez dotazníky, ktoré pomôžu sledovať stav pacienta. Taktiež určiť správny postup liečenia s využitím okrem klasického spôsobu rehabilitácie aj iné nové spôsoby, ktoré sa dajú potom využívať v tele-rehabilitácii.

V Kanade Alberta Health Services spustila TeleHealth službu zameranú na rehabilitačné potreby osôb s akútnymi a chronickými muskuloskeletálnymi, neurologickými a inými stavmi postihnutými pandémiou COVID-19. Táto rehabilitačná služba umožňuje pacientom a ošetrovateľom hovoriť priamo s rehabilitačnými lekármi a odborníkmi.

Realizujeme sledovanie zdravotného  stavu pacientov v spolupráci s Lekárskymi fakultami, nemocnicami, medicínskymi centrami   za pomoci informatikov  s možnosťou vytvorenia štúdie.

Ponuka služieb

Robotická rehabilitácia, AI


Robotická rehabilitácia

Intenzívna rehabilitácia pomocou motodláh aplikovaných na ramenný kĺb, zápästie, kolenný kĺb, členkový kĺb s možnosťou využitia aj  telerehabilitácie.

BIMEO PRO

Bimeo pro poskytuje efektívnu terapiu hornej končatiny a kognitívnych funkcií pri  neurologických a post-traumatických pacientov s biofeedbackom. Ako jediný systém umožňuje cvičenie s podporou zdravej končatiny, pričom následne vyhodnotí a graficky znázorní, aká veľká pomoc je vyžadovaná behom cvičenia.

Indikácie:

•  Cievne mozgové príhody

•  Traumatické poranenia mozgu

•  Poranenia miechy

•  Amyotrofická laterálna skleróza

•  Roztrúsená skleróza

•  Detská mozgová obrna

•  Všeobecné traumatické poranenia

Aplikácie umelej inteligencie pre rehabilitáciu po ochorení COVID-19

Ukazuje sa, že post-covid syndróm môže pretrvávať dlhšie ako 6 mesiacov, preto je vhodné pripraviť postupy podľa charakteru príznakov, ktoré môžu byť rôzne od postihnutia periférneho nervového systému, centrálneho nervového systému aj psychického stavu. Pri liečení je potrebná komunikácia cez dotazníky, ktoré pomôžu sledovať stav pacienta. Taktiež určiť správny postup liečenia s využitím okrem klasického spôsobu rehabilitácie aj iné nové spôsoby, ktoré sa dajú potom využívať v tele-rehabilitácii.

V Kanade Alberta Health Services spustila TeleHealth službu zameranú na rehabilitačné potreby osôb s akútnymi a chronickými muskuloskeletálnymi, neurologickými a inými stavmi postihnutými pandémiou COVID-19. Táto rehabilitačná služba umožňuje pacientom a ošetrovateľom hovoriť priamo s rehabilitačnými lekármi a odborníkmi.

Realizujeme sledovanie zdravotného  stavu pacientov v spolupráci s Lekárskymi fakultami, nemocnicami, medicínskymi centrami   za pomoci informatikov  s možnosťou vytvorenia štúdie.